لیلة المبیت

سلام با اینکه می دانم نزدیک ایام فاطمیه هستیم ولی امروز می خواهم براتون یکی از فضائل امیرالمومنین رو تو قالب شعر براتون بگذارم یک شعر زیبا از سید حمیدرضا برقعی مدرّس به نام رحل شب همان شب که سفر مبدا دوران می شدخط   به  خط  باور  تقویم  مسلمان  می شد شب همان‌شب که جهانی …

لیلة المبیت ادامه »