فسلفه ی انیمیشن

فلسفه انیمیشن چیه؟ انیمیشن میاد یک شخصیتی رو می ده بیرون اون می شه شخصیت اصلی تا اینجاش تو همه ی انیمشن ها هست ولی از اینجا به بعد به دو دسته تقسیم می شودن ابتدای داستان داره شخصیت اصلی رو معرفی می کنه که یکهو با یه چالش مواجه می شه تو قسمت های …

فسلفه ی انیمیشن ادامه »